Фінансова звітність

Показники бухгалтерії і ПЄВ за 2020 рік

Дохід від реалізації продукції 45036 тис.грн.

Чистий фінансовий результат -18110 тис.грн (збитки)

Елементи операційних витрат:

Матеріальні витрати 44746 тис.грн.
Витрати на оплату праці 25661 тис.грн.
ЄСВ 5553 тис.грн.
Амортизація 4352 тис.грн.
Інші операційні витрати 24902 тис.грн.


Кредиторська заборгованість 154654тис.грн.

Дебіторська заборгованість 69667 тис.грн.

 

Фінансова звітність за 2015р:

Ф1. 2015

Ф2. 2015

Ф3. 2015

Ф4. 2015

Ф5. 2015

Фінансова звітність за 2016р:

Ф1 2016

Ф2 2016

Ф3 2016

Ф4 2016

Ф5 2016

Фінансова звітність за 2017р:

ф1 2017

ф2 2017

ф3-4 2017

ф5 2017

Звіти в казначейство:

Форма 2м 4м 2015

Форма 2м 4м 2016

Форма 2м 4м 2017

Форма 2м 2019

Пояснювальні записки:

Пояснювальна записка 2014

Пояснювальна записка 2015

Пояснювальна записка 2016

Пояснювальна запискаа 2017

Пояснювальна записка 2018

Пояснювальна записка 2019

Пояснювальна записка 2020

Висновок-аудиторский 2018

Висновок-аудиторский 2019

Висновок-аудиторский 2020

Ф1 2018

ф2 2018

 

ф3 2018

ф4 2018

ф5 2018

 

Фінансова звітність за 2019р:

ф1 2019

ф2 2019

ф3 2019

ф4 2019

ф5 2019

Фінансова звітність за 2020р:

Форма 1 9м 2020

Форма 2 9м 2020

Баланс и Ф2 1 кв.2020г.

Баланс  Ф1-2020 рік

Фінансові результати Ф2-2020 рік

Ф-3-2020 рік

Ф-4-2020 рік

Ф-5-2020 рік

Форма 2м-2020 рік

Звіт з управління за 2020 рік

 

Фінансова звітність за 2021р:

Ф1. Баланс 1 кв.2021р.

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)-1 кв.2021р.

Баланс и Ф2 за 1 півріччя 2021

S0100113 Ф1. Баланс 1 півріччя 2021

S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) 1 півріччя 2021

Квитанція №2 Баланс 1 півріччя 2021р

Квитанція №2 Звіт про фін.результати 1 півріччя 2021р.

S0100114 Ф1. Баланс 9 місяців 2021

S0100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) 9 місяців 2021 р.

Квитанція №2 Баланс 9 місяців 2021р.

Квитанція №2 Звіт про фін.результати 9 місяців 2021р.

Form-2м рік

Повідомлення про прийняття 2м

 

Звіти керівника:

Звіт керівника 2017

Звіт керівника 2018

Звіт керівника 2019

Звіт керівника 2020