Комунальне підприємство Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» здійснює свою діяльність на підставі і у відповідності до чинного законодавства України та Статуту підприємства.

     Господарську діяльність з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення здійснює на основі ліцензії НКРЕКП, отриманої у встановленому законодавством порядку на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

 

     На підприємстві з 01 січня 2021 року  діють тарифи встановлені  Постановою НКРЕКП  16.12.2020 року № 2499:

централізоване водопостачання – 19,50 грн. за 1 м³ з ПДВ;

централізоване водовідведення –  20,77 грн. за 1 м³ з ПДВ.

     Рівень відшкодування тарифом фактичної вартості послуг централізованого водопостачання за 1 квартал 2021 ріку склав – 55,1%, водовідведення – 91,2%.

    У  зв’язку з невідшкодуванням тарифами фактичної вартості послуг водопостачання та водовідведення, підприємство знаходиться у скрутному фінансовому стані: значно не вистачає  обігових коштів для здійснення виробничої діяльності, а саме коштів на придбання реагентів, паливно-мастильних матеріалів, матеріалів та комплектуючих для виконання ремонтних робіт. Крім того підприємство не в змозі своєчасно та в повному обсязі розраховуватись  за покупну воду, електроенергію, сплачувати податки і  збори.

     Відповідно до п.1.9. Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення ліцензіат кожного року у термін до 01 червня подає в НКРЕКП заяву про встановлення тарифів та розрахунки тарифів за встановленими формами з підтвердними матеріалами і документами, що використовувалися для розрахунків.

     Перегляд тарифів на 2022 рік обумовлений необхідністю приведення діючих тарифів до економічно обґрунтованого рівня у зв’язку із зростанням  складових тарифу. Основними причинами зростання тарифів є:

  • зростання витрат на оплату праці та ЄСВ у зв’язку із зростанням, прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати відповідно Закону України про «Державний бюджет на 2021 рік»;
  • зростання витрат на покупну воду, відповідно до обґрунтування КП «Компанія «Вода Донбасу» на 2022 рік;
  • зростання тарифу на електроенергію;
  • зростання цін на реагенти та інші матеріали і послуги.

     Розрахунки виконано згідно з «Порядком формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення», затвердженим Постановою НКРЕКП   від 14.03.2019 року № 339.

на централізоване водопостачання для споживачів, які є субєктами господарювання у сфері централізованого водопостачання – 15,37  грн. за 1м³ без ПДВ;

на централізоване водопостачання для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання – 23,35  грн. за 1м³ без ПДВ;

на централізоване водовідведення для споживачів, які є субєктами господарювання у сфері централізованого водовідведення – 13,02  грн. за 1м³ без ПДВ;

на централізоване водовідведення для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення – 19,85 грн. за 1м³ без ПДВ;

Структура планових економічно обгрунтованих середньозважених тарифів на 2022 рік на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, що пропонується до встановлення

найменування витрат

централізоване водопостачання, грн. 1 м³

централізоване водовідведення, грн. 1 м³

Покупна вода

11,54

########

Електроенергія

2,25

4,09

Інші прямі матеріальні витрати

0,49

1,00

Прямі витрати на оплату праці

1,98

5,56

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників

0,44

1,22

Амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з  наданням послуги

0,50

0,87

Загальновиробничі витрати

2,98

3,92

Адміністративні витрати

0,73

0,59

Витрати на збут

0,58

0,47

Інші операційні витрати

0,10

0,08

Фінансові витрати

0,02

0,02

Усього витрат повної собівартості

21,61

17,82

Планований прибуток

1,66

1,88

Компенсація/вилучення витрат на електроенергію, податки та збори, на оплату праці за попередній звітний період

0,07

0,15

Тариф

23,34

19,85

Податок на додану вартість

4,67

3,97

Тариф з ПДВ

28,01

23,82

Відсоток підвищення тарифу  до діючого, %

43,6%

14,7%

     Протягом періоду розгляду заяви про встановлення тарифів, відповідно до п.2.2. Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, планові витрати можуть бути актуалізовані у разі змін у законодавстві або договірних умовах.

     Від фізичних та юридичних осіб, споживачів централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та інших зацікавлених осіб  Комунальним підприємством Слов`янської міської ради «Словміськводоканал» на поштову  адресу: м. Слов`янськ, вул. Вчительська, 9, поштовий індекс 84122 або на електронну адресу slavvodokanal@gmail.com, будуть прийматися до розгляду пропозиції та зауваження щодо необхідності встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2022 рік. Пропозиції та зауваження будуть прийматися підприємством до 23 травня 2021 року.

     Відкрите обговорення (відкрите слухання) питання щодо необхідності встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2022 рік  відбудеться 24 травня 2021 року о 9-00 год., за адресою: м.Слов`янськ, вул. Вчительська, 9,   кабінет директора.